WEB BLOG
this site the web

CERPEN BAHASA BEBASAN ATAU BAHASA CIREBON

SAENE RERENCANGAN
          Betapa bingahe dados tiyang sugih. Sedantene serba wonten, sedanten keinginan terpenuhi, keranten sedantene tersedia. Sepertos Rian, piyambeke pecil konglomerat. Kesah lan wangsul sekolah di anter sepur mewah sareng supir pribadi.
          Sanadyan mekoten, piyambeke mboten sombong. Ugi sikap tiyang sepuhe, sampeyan sedanten sanget ramah lan mboten milih-milih lebet bergaul. Sepertos pados rencang-rencang Rian ingkang dugi teng griyane. Sampeyan sedanten nyambut sepertos keluargi. Sedados rencang-rencang Rian kathah ingkang betah ameng teng griyane Rian.
          Rian selerese gadah rencang setia. Namine Reza, griyane maksih setunggal kelurahan sareng griyane Rian cumi sanes RT. Atanapi sampun kalih minggu Reza mboten ameng teng griyane Rian.
“Reza teng pundi ya Mi? Lami mboten muncul, limrahane unggal dinten piyambeke selalu dugi.” Taken Rian.
“mengkin gering” jawab Mimi
“Enggih mengkin ya Mi, upami mekoten mengke sonten kula bade ningal.” Wiraose semangat.
Sampun tigo kali ngetuk lawang griyane Reza, atanapi lami mboten wonten ingkang ngebuka. Lajeng, Rian taken teng tetangga Reza. Piyambeke palihan keterangan upami Reza sampun kalih minggu milet tiyang sepuh wangsul teng dusun. Miturut kabar Mama reza di-PHK saking tempat medamele. Rencanane sampeyan sedanten bade dados petani mawon. Sanadyan akhire ngorbanaken kepentingan Reza. Terpaksa Reza mboten saged nerasaken sekolah malih.
“Oh kasihan Reza” wiraose lebet hati.
          Teng griya, Rian ngelamun. Piyambeke menggalihaken nasib rencange niku. Unggal wangsul sekolah piyambeke selalu murung.
“Wonten punapa, Yan? Sampeyan sepertose lesu. Mboten sepertos limrahe, upami wangsul sekolah selalu bungah!” Mama negur.
“Reza Ma.” Jawab Rian.
“Memangnya wonten punapa sareng rencange sampeyan niku. Gering ?”
Rian menggeleng.
“Lantas?” Mama penasaran bade sumerep.
“Reza saniki sampun pindah griya. Miturut tetanggane Reza milet tiyang sepuhe wangsul teng dusun. Kabarnya Mamane di PHK, sampeyan sedanten bade dados petani mawon.”
          Mama ningal pasuryan Rian ketingal tertegun sepertos kirang percanten sareng wiraose Rian.
“Upami Mama mboten percanten, taken kepados pak RT utawi tetanggae!” wiraos Rian.
“Teras punapa rencana sampeyan?” taken Mamae.
“kula harap Mama saged nulung Reza.”jawab Rian
“Maksud sampeyan?” Mama Rian heran.
“Kula purun Reza saged kumpul malih sareng kula!” Rian memohon kepados Mamae.
“Ya sampun upami mekoten. Atanapi sampeyan kedah ngilari alamat Reza teng dusun niku.”Wiraos Mama.
          Kalih dinten kemudian, Rian berhasil palihan alamat griya Reza teng dusun. Piyambeke ngeraos bungah. Niki keranten berkat pertolongan pemilik griya ingkang pernah di kontrak keluargi Reza. Lajeng, Rian sareng Mamae dugi teng griya Reza. Atanapi lokasi griyane maksih mlebet, saged ditempuh sareng mlampah kalih kilometer. Kedugian kula sedaya disambut tiyang sepuh Reza sareng Reza piyambek. Betapa bungahe Reza ketemu sareng Rian. Semula Reza kaget sareng kedugian Rian, keranten Rian mboten nyukani kabar, upami bade dugi teng griyane Reza teng dusun.
“Pangapunten ya Za, kula mboten sempet nyukani kabar pados sampeyan!”
“Mboten punapa-punapa ingkang penting kula ngeraos bungah. Keranten kula sedaya saged ketemu malih!”
          Sesampune wiraos cekap lami, Mama njelasaken tujuan kedugiane kepados tiyang sepuh Reza. Ternyata tiyang sepuh Reza mboten keberatan lan nyerahaken sedanten keputusan pados Reza piyambek.
“Meketen Za, kedugian kula sedaya teng riki, bade ngajak sampeyan supados purun milet kula sedaya teng Surabaya. Kula sedaya nganggep sampeyan niku sampun sepertos keluargi piyambek. Pripun Za punapa sampeyan purun?” taken Mama Rian.
“Soal sekolah sampeyan,” lanjut Mama “ Sampeyan mboten angsal khawatir. Sedanten biaya pendidikan sampeyan kula ingkang nanggung.”
“Ya sampun, upami Mama Rian lan Rian ngehendaki meketen,kula bersedia. Kula ngucapaken katah matur suwun atas kebaikan Mama ingkang purun ngebantu kula.”
          Lajeng, Rian bangkit saking tempat linggih, meluk Reza. Ketingal soca Rian berkaca-kaca. Keranten ngeraos bungah. Akhire sampeyan sedanten saged berkumpul malih. Ternyata sampeyan sedanten niku rencang sejati ingkang mboten terpisahkan.


0 komentar:

Posting Komentar

 

W3C Validations

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi dapibus dolor sit amet metus suscipit iaculis. Quisque at nulla eu elit adipiscing tempor.

Usage Policies